Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Waarschijnlijk hebt u gemerkt dat het niet echt lekker gaat met uw kind op school. Misschien vallen de resultaten tegen, had u andere verwachtingen van het niveau van uw kind. Hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp uw kind precies nodig heeft, is u misschien nog niet duidelijk.
Wellicht hebben u en de leerkracht van uw kind hierover samen gesprekken gevoerd. Misschien heeft uw kind op school al veel extra hulp en aandacht gekregen, maar is het met zijn leerprestaties nog niet genoeg vooruit gegaan.
Soms is het voor de school niet goed mogelijk uw kind extra ondersteuning te bieden, door gebrek aan personeel en tijd.

Dan kunt u kiezen voor Remedial Teaching.
Hiervoor heeft u geen toestemming van de school voor nodig.
Remedial teaching is een apart specialisme binnen het onderwijs.
Het is geen herhaling van niet beheerste leerstof, maar uw kind wordt op een andere, creatieve manier met zijn probleem geholpen. Vanuit tests wordt gezocht naar het hiaat en/of de achterstand. Deze tests zijn het uitgangspunt voor een  handelingsplan, waarin doelen worden gesteld waaraan gewerkt gaat worden. De leerdoelen worden door instructie, begeleid oefenen en inoefenen behandeld, middels speciale methodes en materialen, geschikt voor remediërend lesgeven op individueel niveau. Dit zijn gespecialiseerde technieken en benaderingen, aangepast aan de aard en het leerprobleem van uw kind.
Door hulp van een Remedial Teacher leert uw kind hoe het deze problemen aan kan pakken, krijgt weer moed en zelfvertrouwen, en kan daardoor weer beter gaan functioneren op school. Door één-op-één aandacht in een rustige omgeving groeien de kinderen in hun ontwikkeling.

Ik geef  hulp bij:

– Rekenproblemen en dyscalculie
– Leesproblemen en dyslexie
– Spelling
– Begrijpend lezen
– Voorbereidend en aanvankelijk lezen
– Voorbereidend en aanvankelijk rekenen

Wanneer een kind moeite heeft met leren en misschien al een achterstand heeft opgelopen, spelen er vaak ook andere zaken mee, zoals faalangst, piekeren, motivatieproblemen of gedragsproblemen. Ik vind het belangrijk om een kind zo goed mogelijk te helpen. Soms is bijvoorbeeld faalangst een gevolg, soms een oorzaak van het moeilijk leren. Ik probeer een kind te helpen met onder andere de technieken van ‘Teken je Gesprek’ om inzicht te krijgen in zijn of haar gedachtes en deze niet-helpende gedachtes om te zetten naar helpende gedachtes. Het stukje zelfredzaamheid vind ik belangrijk, dus ik probeer ze ook deze techniek eigen te maken, zodat ze later, bij nieuwe ‘hobbels’ hun eigen denken en voelen positief kunnen inzetten.

De RT wordt  in principe gegeven in mijn praktijk in het Ondernemingshuis De Amandelboom. In overleg met school is het mogelijk om de RT tijdens schooltijd plaats te laten vinden; bij mij in de praktijk, of indien er een rustige ruimte beschikbaar is  op school. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.