Werkgeheugentraining

Herkent u uw kind in deze kenmerken?

  • Veel gaat het ene oor in en het andere weer uit
  • Zit veel te dromen
  • Kan instructies moeilijk volgen
  • Let vaak niet op
  • Kan moeilijk beginnen aan taken
  • Is vaak als laatste klaar
  • Haakt snel af
  • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook alweer doen?’

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in veel gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugen-probleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugen-problemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen heeft de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze informatie vervolgens te gebruiken in ons denkproces.
Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen. Doordat in de training gewerkt wordt aan de hand van dubbeltaken en met behulp van oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de leerprestaties vaak direct na de training zichtbaar, soms al tijdens de training. Uit onderzoek blijkt dat deze effecten 8 maanden later nog steeds aanwezig zijn. De leerlingen die geen training hadden gehad of slechts één maal per week trainden, lieten deze verbeteringen niet zien.

Jungle Memory Werkgeheugen-trainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 15 – 20 minuten per dag spelenderwijs hun werkgeheugen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door mij als gecertificeerd Jungle Memory-coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit met kind en ouder bespreekt. Deze begeleiding is noodzakelijk, omdat er soms interventies gepleegd dienen te worden en het proces in de gaten gehouden moet worden. Ook heeft de coach een motiverende taak tijdens het proces. De coach en de begeleider (vaak de ouder) blijven naast het kind zitten om de scores bij te houden en om te motiveren. Bij oudere kinderen en volwassenen is dit niet nodig.

Niet alleen kinderen vanaf groep 4 kunnen baat hebben bij deze training. Ook leerlingen van het VO of volwassenen kunnen hiermee hun werkgeheugen trainen. Het niveau wordt automatisch aangepast. Bijvoorbeeld voor mensen die na een herseninfarct moeite hebben gekregen om dingen te onthouden kunnen met deze training hun werkgeheugen verbeteren. Dit wordt dan wel op een andere manier begeleid dan bij kinderen.Wanneer u wilt starten met de training zal er een intake plaatsvinden. U en uw kind krijgen een werkboek mee, waarin alles nog eens goed wordt uitgelegd. Er zit een logboek in en een beloningsblad.

Het is mogelijk een toetsing te doen op het kortetermijn- en/of werkgeheugen. U krijgt dan een verslag en de resultaten worden geëvalueerd.

Er zijn twee mogelijkheden om de training te volgen:
1. Uw kind volgt alleen de training. U betaalt dan een vast bedrag voor het hele traject, inclusief 8x een training op de praktijk van 30 minuten. U ontvangt ook het werkboek.
2. Uw kind volgt de werkgeheugen-training tijdens de RemedialTeaching. In de sessie van 45 minuten zal er een deel besteed worden aan de training. Voor de extra kosten van deze training zal eenmalig een bedrag  in rekening worden gebracht.

Voor de tarieven van toetsing en training kunt u kijken bij ‘Tarieven’.